post@catena.no
+47 22 80 42 60

Catena RETRO – Fra lysrør til LED i vegtunnel

Fra lysrør til LED i vegtunnel

Sparer kostnad, sparer tid og sparer miljø

[datablad lenke under bilde]

Catena RETRO gir en enkel, rask og rimelig overgang fra lysrør til LED i tunnel armaturer. Gjenbruk av kasse og kabling gir stor besparelse av installasjonstid og dermed betydelig redusert behov for stengning av tunnel. Den virkelig […]


Akerselva-kulverten – Oslo kommune

PROVIOCatena PROVIO er et IP69K armatur for midlertidig belysning i vegtunnel, i samme familie som Sicuro-E LED Evakueringslys og Catena RETRO innsats for oppgradering av gamle tunnel armaturer fra lysstoffrør til LED.

Se videoen: Ny belysning i Akerselvakulverten

Bildet under viser Provio spesialarmatur – enkel installasjon og mulighet for gjenbruk

Bakgrunnen for […]


Skal levere evakueringslys til norske riksveitunneler – starter i Nordland

Catena har signert en kontrakt verdt 25 millioner kroner med Statens vegvesen på levering av evakueringslys-armaturer til tunneler over hele landet. Arbeidet starter med 12 tunneler i Nordland fra Fauske og nordover.

Tunneloppgraderingen av norske tunneler koster både tid og penger, og det har ikke gått så fort som mange kunne håpet på.

Som et såkalt […]


Catena Sicuro-E rømningslys for vegtunnel, industri, e-verk og tilfluktsrom

Catena Sicuro-E er en helt nytt IP69K rømningslys for vegtunnel, i samme familie som våre IP69K Sicuro-P LED armaturer for midlertidig belysning i vegtunnel.
Bakgrunnen for å lansere et nytt frittstående rømningslys er det store antallet med eldre tunneler som venter på oppgradering; svært mange av disse mangler sentral UPS. Som avbøtende tiltak vil […]


Midlertidig belysning i veitunnel

Vår løsning for midlertidig tunnelbelysning er robust, pluggbar og modulær, basert på gjenbruk. Komponentene er av industrikvalitet, beregnet på bruk i røft miljø, og er utprøvd i flere vegtunneler i Norge. Vi bruker lokale bedrifter både for kabelproduksjon og mekanisk produksjon, dette sikrer en rask og fleksibel leveranse. Det er også fullt mulig å produsere […]


Bane, vei og tunnel

Det finnes en rekke LED armatur for bane, vei og tunnel, som møter krav fra det norske klima, i vårt produktspekter. Vi har mange store prosjektleveranser innenfor bane, vei og tunnel, men også LED armatur til plattform og parkeringshus.


Kontakt oss
Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf : +47 22 80 42 60
Fax : +47 22 80 42 61