post@catena.no
+47 22 80 42 60

Spesialslukker for brann i Lithium-ion batterier og kjemikalier samt branner med høy temperatur

Nytt patent. NATO stock number. Markedets mest effektive brannslukker for brann i kjøretøy og annet utstyr som inneholder Lithium-ion batterier. Kjøler raskt ned branner som igjen hindrer selv-antenning etter slukking. Vanntåke med F-500 tilsetning. Miljøvennlig. Kan erstatte Co2 og pulver apparater. Begrenser behovet for renovering av området etter bruk. Versjoner for frostfri lagring og ikke […]


Brannslokkere for vegtunnel.

Vi leverer godkjente brannslokkere for nødskap, nødkiosker og tekniske rom i vegtunnel, pulver eller CO2.


Kontakt oss
Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf : +47 22 80 42 60
Fax : +47 22 80 42 61