post@catena.no
+47 22 80 42 60

Nødtelefonsystem for jernbane & vegtunnel

Mesteparten av norske vegtunneler er utstyrt med TufTel analoge eller SIP-baserte nødtelefoner. Siden 2015 er dette utvidet med Duetto VoiP, som er levert til en rekke tunneler over hele landet. Sammen med LANCOM og Innovaphone telefonsentraler leverer vi et komplett system, ferdig konfigurert og testet.


Kontakt oss
Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf : +47 22 80 42 60
Fax : +47 22 80 42 61