post@catena.no
+47 22 80 42 60

Kabling industri

Som et ledd i at Catena AS ønsker å rendyrke satsingen på telefoni og sikkerhetssystemer innen industri og samferdsel så overtar Nanomil AB distribusjon av Telegärtner’s produkter i Norge fra og med 1. oktober 2019. Vi føler oss trygge på at dere som kunde vil bli godt ivaretatt av Nanomil AB, som allerede er etablert i Sverige som distributør av Telegärtner kablingsmateriell og tilhørende utstyr.

www.nanomil.se

info@nanomil.se


Kontakt oss
Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf : +47 22 80 42 60
Fax : +47 22 80 42 61