post@catena.no
+47 22 80 42 60

Midlertidig belysning i veitunnel

Vår løsning for midlertidig tunnelbelysning er robust, pluggbar og modulær, basert på gjenbruk. Komponentene er av industrikvalitet, beregnet på bruk i røft miljø, og er utprøvd i flere vegtunneler i Norge. Vi bruker lokale bedrifter både for kabelproduksjon og mekanisk produksjon, dette sikrer en rask og fleksibel leveranse. Det er også fullt mulig å produsere til lager dersom man kan basere seg på standard kabel-lengder.

Se lenker til datablad og mer informasjon under bildet
midlertidig-led-tunnel-belysning-montering

Montering av midlertidig led tunnel belysning

 
midlertidig-led-tunnel-belysning-tunnel

 

Last ned datablad og spesifikasjoner/løsninger for midlertidig belysning i veitunnel

Se her for mer om midlertidig belysning


Kontakt oss
Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf : +47 22 80 42 60
Fax : +47 22 80 42 61