post@catena.no
+47 22 80 42 60

Nødkiosk innredning for vegtunnel. HDK

HDK Nødkiosk innredning passer i alle nødkiosker, både prefabrikerte og plass støpte, og gir plass til nødtelefon, brannslokkere og teknisk utstyr.


Kontakt oss
Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf : +47 22 80 42 60
Fax : +47 22 80 42 61