post@catena.no
+47 22 80 42 60

Catena leverer komplett belysningssystem til felleskulvertene under Oslo


LED i Spektrum P-Hus i Oslo

Catena har levert nærmere 300 stk U-Boat LED 70W armaturer for belysning av Spektrum P-Hus i Oslo.


Rv519 Finnøytunnelen

Et av våre større prosjekter er nødskap, kiosker og nødtelefoner til Rv519 Finnøytunnelen i Rogaland.


Kontakt oss
Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf : +47 22 80 42 60
Fax : +47 22 80 42 61