post@catena.no
+47 22 80 42 60

Catena RETRO – Fra lysrør til LED i vegtunnel

Fra lysrør til LED i vegtunnel

Sparer kostnad, sparer tid og sparer miljø

[datablad lenke under bilde]

Catena Retro

  • Catena RETRO gir en enkel, rask og rimelig overgang fra lysrør til LED i tunnel armaturer.
  • Gjenbruk av kasse og kabling gir stor besparelse av installasjonstid og dermed betydelig redusert behov for stengning av tunnel.
  • Den virkelig store besparelsen går på energiforbruk, som kan mer enn halveres ved utskiftning til Catena RETRO.

Last ned datablad og spesifikasjoner/løsninger for Rømningslys for vegtunnel Catena Retro (lysstoffrør erstattes med led på en enkel måte)


Kontakt oss
Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf : +47 22 80 42 60
Fax : +47 22 80 42 61