post@catena.no
+47 22 80 42 60

LED tunnel armatur. Radiant 4

Radiant 4 LED tunnel armatur fra DLEDS i Italia, er et LED armatur som er spesialdesignet for vegtunnel.

LED tunnel armaturRadiant 4 fåes i ulike effekter og med ulike typer optikk som tilpasses tunnelstørrelse, ÅDT og hastighet. Armaturet er prøvd ut i stor skala i italienske tunneler, og erfaringene her kan også benyttes i norske vegtunneler.

 

Datablad Radiant 4 – LED armatur for tunnel

 


Kontakt oss
Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf : +47 22 80 42 60
Fax : +47 22 80 42 61