post@catena.no
+47 22 80 42 60

WLAN antenne for ute og inne bruk

WLAN antenne, både for utendørs og innendørs bruk

WLAN antenneWLAN antenneMed antenner fra Lancom, får man dekket alle behov og alle deadspot’er, ute som inne. Vi har et bredt sortiment med WLAN antenner, både for innendørs og utendørs bruk, og god kompetanse på det å gjøre beregninger for å finne rett type antenne til hver enkelt lokasjon. Rundstråleantenner og sektorantenner, med et bra utvalg av forskjellige forsterkninger og strålegrader, gjør at vi kan være med og sørge for optimal dekning.

Antennekabler og overspenningsvern hører også med, både i beregninger av effekt for trådløse nett, men også ute på anlegg, og vi kan hjelpe til med begge deler.


Kontakt oss
Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf : +47 22 80 42 60
Fax : +47 22 80 42 61