post@catena.no
+47 22 80 42 60

Nødtelefonsystem for jernbane & vegtunnel

Mesteparten av norske vegtunneler er utstyrt med TufTel analoge eller SIP-baserte nødtelefoner. Sammen med LANCOM telefonsentral leverer vi et komplett system, ferdig konfigurert og testet.


Kontakt oss
Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf : +47 22 80 42 60
Fax : +47 22 80 42 61